Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
อบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกำหนดเขตปกครองจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกำหนดเขตปกครองจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผอ.ทสจ.ชุมพร มอบหมายให้นายชาตรี ตาติจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เข้าร่วมซักซ้อมการอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกำหนดเขตปกครองจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม

17 มิ.ย. 65

วันเพจ ผอ.ทสจ.ชุมพร

ดูทั้งหมด
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมท้องที่ภาคใต้ (กรณีปัญหาพื้นที่ พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และชุมพร) ครั้งที่ 3/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมท้องที่ภาคใต้ (กรณีปัญหาพื้นที่ พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และชุมพร) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 19 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผอ.ทสจ.ชุมพร และเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมท้องที่ภาคใต้ (กรณีปัญหาพื้นที่ พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และชุมพร) ครั้งที่ 3/2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดพังงา โดยร่วมชี้แจงในประเด็นบ้านบางเกตุ หมู่ที่ 16 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุม

20 มิ.ย. 65