Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Offices For Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

เอกสารแนบ

แบบกำหนดราคากลาง

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง