Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Offices For Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่งาน โครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ภายในงบประมาณ 2560 เพื่อให้หน่วยงานราชการ และประชาชนที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการต่อไป

เอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินงานปี 2560

ขนาดไฟล์:85.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง