Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกิบกิจการน้ำบาดาลฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกิบกิจการน้ำบาดาลฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกิบกิจการน้ำบาดาลของโครงการเสริมสร้างศํกยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:2.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง