Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง

นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผอ.ทสจ.ชุมพร มอบหมายให้ นางสาววริษา ด่านพงศกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

27 พ.ย. 66

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

สนง.ทสจ.ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียมซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการเก็บรวบรวมนำมาบริจาคให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเป็นต้นทุนในการทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามวงจรการใช้ประโยชน์อะลูมิเนียมตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค และผู้รวบรวมนามาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมที่เหลือใช้จากขั้นตอนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์

8 พ.ค. 66

ข่าวเด่น ทสจ.ชุมพร

ดูทั้งหมด