Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศเชิญชวน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 พ.ย. 65

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 13/2566 ลว.24 พ.ย. 65

1 มิ.ย. 63

ประกวดราคาจ้างจัดทำบ้านปลาภูมิปัญญาชาวบ้าน 1 มิ.ย. 63

28 พ.ค. 63

ประกวดราคาจัดหาพันสัตว์น้ำ 28 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63

ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 15 พ.ค. 63

26 ก.พ. 61

ประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน 3 เส้นทาง 26 ก.พ. 61

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1