Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สนง.ทสจ.ชุมพร

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สนง.ทสจ.ชุมพร

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มีเอกสารที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการดังนี้

1. ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2566

2. คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

 

เอกสารแนบ

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทสจ

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

คำสั่ง สนง

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง