Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการแก้ภัยแล้ง - น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอหลังสวน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการแก้ภัยแล้ง - น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอหลังสวน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำคลองมอง หมู่ที่ 7, ขุมเหมืองอู่ยายจิตร หมู่ที่ 11, อ่างเก็บน้ำ นสล. หมู่ที่ 8 และประตูระบายน้ำนาขา หมู่ที่ 5 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูสภาพร่องน้ำไม่ให้ตื้นเขิน และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำทีมในการลงพื้นที่ดังกล่าว