Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร

กิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน โดยเป็นการแถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านภารกิจปราบปรามการทุจริต ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน และภารกิจป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม