Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส
ขั้นตอนดังนี้
1.เพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
2.ค้นหาหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อ หรือรับบริการ เพื่อให้คะแนน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

แกลเลอรี่